Általános közzétételi lista

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Adat Jogszabályi hivatkozás*
Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve III. Gazdálkodási adatok 2. pont

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete

You shall not pass!