Általános közzétételi lista: foglalkoztatottak


A Pécsi Tudományegyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete III. táblázata (gazdálkodási adatok) 2. pontja alapján.

Szűrés a teljes táblában (vezetők is)
Mindösszesen Személyi juttatásban részesülők száma (fő) Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt) Szerződés szerinti bér(eFt) Kancellár szerződés szerinti havi bére (eFt) Rektor szerződés szerinti havi bére (eFt) Költségtérítés (eFt) Béren kívüli juttatások (eFt) Támogatások (eFt)
2023. év III. negyedév 8.791 22.122.491 18.957.439 3.530 4.894 101.502 144.881 7.160
2023. év II. negyedév 7.522 19.364.103 16.449.617 3.530 4.325 102.879 4.087 10.680
2023. év I. negyedév 7.465 17.514.800 15.107.760 3.530 4.325 71.080 13.741 415
2022. év IV. negyedév 7.472 19.487.402 15.249.599 3.530 4.325 63.933 40.763 4.540