Általános közzétételi lista: foglalkoztatottak


A Pécsi Tudományegyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete III. táblázata (gazdálkodási adatok) 2. pontja alapján.

Szűrés a teljes táblában (vezetők is)
Mindösszesen Személyi juttatásban részesülők száma (fő) Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt) Szerződés szerinti bér(eFt) Kancellár szerződés szerinti havi bére (eFt) Rektor szerződés szerinti havi bére (eFt) Költségtérítés (eFt) Béren kívüli juttatások (eFt) Támogatások (eFt)
2022. év IV. negyedév 7.472 19.487.402 15.249.599 3.530 4.325 63.933 40.763 4.540
2022. év III. negyedév 7.326 17.200.795 14.528.295 3.530 4.325 52.056 95.604 6.900
2022. év II. negyedév 7.282 17.401.876 14.537.200 3.530 4.273 51.804 77.546 13.492
2022. év I. negyedév 7.287 16.238.193 13.813.943 3.530 4.273 40.229 16.026 0