Általános közzétételi lista: foglalkoztatottak


A Pécsi Tudományegyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete III. táblázata (gazdálkodási adatok) 2. pontja alapján.

Szűrés a teljes táblában (vezetők is)
Mindösszesen Személyi juttatásban részesülők száma (fő) Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen (eFt) Szerződés szerinti bér(eFt) Kancellár szerződés szerinti havi bére (eFt) Rektor szerződés szerinti havi bére (eFt) Költségtérítés (eFt) Béren kívüli juttatások (eFt) Támogatások (eFt)
2024. év I. negyedév 8.928 23.547.063 20.118.979 4.237 5.239 128.545 27.220 3.110
2023. év IV. negyedév 8.889 26.499.100 20.887.069 3.530 4.619 138.400 92.961 230.081
2023. év III. negyedév 8.791 22.122.491 18.957.439 3.530 4.894 101.502 144.881 7.160
2023. év II. negyedév 7.522 19.364.103 16.449.617 3.530 4.325 102.879 4.087 10.680