Kontrolling Osztály

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A
KANCELLÁRIA

Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság 
Kontrolling Osztálya

 

A Kontrolling Osztály:  

 • átfogón összehangolja a részcélokat, részterveket és megszervezi az Egyetemet átfogó jövőre irányuló beszámolórendszert;
 • gondoskodik a döntéshozók adat és információ ellátásáról;
 • innovatív közreműködésével aktívan járul hozzá a rendszer működésének és gazdaságosságának javításához.

Feladatunk:

 • közreműködünk az Egyetem stratégiájának, beszámolóinak kialakításában, megvalósításában és annak ellenőrzésében;
 • segítjük az Egyetem versenyképességének javítását;
 • elemzésekkel, javaslatokkal elősegítjük az egyetemi vezetés megalapozott döntéseit;
 • kialakítjuk és működtetjük az Egyetem gazdálkodásának rendszeres ellenőrzését lehetővé tevő tervezési és beszámolási rendszert;
 • részt veszünk a vezetői információs rendszer kialakításában, bevezetésében és működtetésében;
 • segítjük az Egyetem gazdálkodásának konszolidációját;
 • közreműködünk az Egyetem egészségügyi szolgáltató tevékenységének ellenőrzésében, annak eredményéről rendszeresen tájékoztatjuk az Egyetem vezetését;
 • rendszeresen tájékoztatjuk a Szenátust az Egyetem gazdasági helyzetéről.


 

 

You shall not pass!